Page 1
Standard

Meer over psychosomatische klachten

Belangrijk uitgangspunt van Neuropsyrurgie is, dat lichaam en geest onlosmakelijk met  elkaar zijn verbonden en dat het zenuwstelsel beide verbindt. Op zich niets nieuws,  want Socrates verklaarde al dat ‘een van de ziel gescheiden lichamelijke aandoening’  niet bestaat. Zijn leerling Plato vond de grootste fout bij de behandeling van  ziekten, dat er een dokter voor het lichaam en een dokter voor de ziel was.

Het heeft echter lang geduurd voor de moderne medische wereld hierin wilde geloven.  Onderzoek naar ziekte, pijn en disfunctioneren had alle voorrang boven onderzoek naar  bijvoorbeeld de invloed van geluk en positieve gevoelens van de mens. Nu er met de  dag meer mensen last hebben van stress en bijkomende lichamelijke klachten, wordt het verband tussen geestelijk en lichamelijk welzijn steeds vaker onderzocht  en bewezen. Zo is bekend, dat door stress de lichamelijke weerstand daalt. Bij een
depressie is heel duidelijk een scala aan lichamelijke klachten te herleiden naar de ontregeling van het lymbische systeem (onderdeel van de hersenen). Duidelijke voorbeelden zijn slaap-, plas- en eetproblemen.

Psychosomatische klachten vinden hun oorsprong dus altijd in het psychische. Psychisch onbehagen veroorzaakt storingen in het functioneren van het (autonome) deel van het zenuwstelsel, dat tot taak heeft al de orgaanfuncties èn het immuunsysteem èn het hormonale systeem op correcte wijze te laten werken. Lukt dit niet, dan zullen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan of uiteindelijk ziekte. Bijkomend probleem is, dat men het slecht functioneren van het zenuwstelsel niet kan voelen voordat lichamelijke klachten zich daadwerkelijk kenbaar maken.

In dit opzichtis het vergelijkbaar met bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, die men pas opmerkt als deze door meting is vastgesteld. Ook storingen in het zenuwstelsel zijn door meting vast te stellen. Het is dan zaak, dat diegene om wie het gaat, zich de oorzaken voldoende en helder bewust wordt. Anders blijft het ziekmakend proces bij hem of haar in stand.